.

Firma Fundacja Warsaw Sports Group w ramach umowy o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-5088/16, tytuł projektu „Wdrożenie prac badawczo – rozwojowych kluczem do rozwoju Fundacji WARSAW TENNIS TEAM PROMOTION” zleciła Jednostce Naukowo Badawczej opracowanie algorytmu oceny efektywności gry w tenisie ziemnym opartego na wskaźnikach przygotowania fizycznego wyrażających zdolność do tolerancji obciążenia wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wdrożeniu wyników udało się opracować programy szkoleniowe dla zawodników i młodzieży trenującej tenis ziemny w ramach działalności Fundacji.
Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności i pozycji wnioskodawcy na rynku usług. Uzyskane wyniki będą podstawą do opracowywania najlepszych indywidualnych programów szkoleniowych w zakresie tenisa ziemnego, by oferowane przez nas usługi były najwyższej jakości i cechowały się unikatowością i innowacyjnością.
Wyniki prac badawczo-rozwojowych będą wykorzystywane zgodnie ze statutem Fundacji.

Całkowita wartość projektu 142 680,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych 142 680,00 zł
Wysokość dofinansowania 85 593,73 zł

Zapraszamy do skorzystania z naszej zmodyfikowanej oferty.

fundusze europejskie

Warsaw Sports Group - Agencja

Działalność agencji sportowej WARSAW SPORTS GROUP ukierunkowana jest na management i marketing sportowy, oparty na wieloletnim doświadczeniu własnym oraz naszych kluczowych partnerów.

MANAGEMENT SPORTOWY:

 • specjalistyczne testy dla zawodników
 • reprezentowanie zawodników przed związkami i federacjami sportowymi
 • monitoring rynku sportowego
 • stała współpraca ze specjalistami
 • partnerskie relacje z zawodnikami
 • zarządzanie wizerunkiem i prawami medialnymi sportowców i trenerów

   

MARKETING SPORTOWY:

 • wykorzystywanie nowoczesnych technik i narzędzi marketingowych
 • kreatywne łączenie sportu i biznesu oraz kreowanie ich wizerunku
 • tworzenie strategii i koncepcji marketingowych
 • kompleksowe tworzenie programów sponsoringowych
 • fachowa wycena praw i świadczeń sponsorskich
 • doradztwo w zakresie alokacji budżetów reklamowo-marketingowych
 • nadzór nad realizacją świadczeń sponsorskich wynikających z umowy między podmiotami

   


Legia Warszawa - sekcja tenisa Legia Warszawa - sekcja hokeja Legia Warszawa - sekcja biegowa Legia Warszawa - kolarska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jak wyłączyć pliki cookies? Czytaj w: Polityka Prywatności.
Fundacja WARSAW SPORTS GROUP z siedzibą w Warszawie (00-449) przy ul. Łazienkowskiej 6a/078, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445611, NIP 118-208-93-01, warsaw@sportsgroup.pl.
© 2018 Warsaw Sports Group. All Rights Reserved.